W okolicy

Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania miast Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą , poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno – rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i wodnej. Wrocław jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych rzec można bez wahania miast Polski. Położony u podnóża Sudetów, nad rzeką Odrą, poprzecinany jej licznymi dopływami i kanałami, jest wyjątkowym miastem 12 wysp i ponad stu mostów. Miasto bogate w zieleń i rozliczne parki. Wrocław posiada bogate zaplecze naukowe, kulturalno – rozrywkowe oraz rekreacyjno sportowe. Liczne parki, ośrodki turystyki rzecznej i wodnej. Początki Wrocławia sięgają X wieku. Wzmianki pochodzą z bulli papieskiej która ustanawiała w grodzie siedzibę biskupstwa wrocławskiego, podległego arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Największy rozwój przypada na XIX i XX wiek. W czasie wojny znacznie zniszczony, jednak dość szybko powrócił do świetności iż stał nie tylko rozbudowany , ale i znacznie rozwinięty pod każdym aspektem. Wrocław to czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – ponad 600 tys. mieszkańców, a piąte pod względem powierzchni – 293 km². Dzieli się na 5 dzielnic: Stare Miasto, Śródmieście, Fabryczna, Psie Pole, Krzyki. To wielki ośrodek przemysłowy, handlowo-usługowy i kulturalno-naukowy oraz węzeł komunikacyjny, stolica metropolii wrocławskiej Kościoła rzymskokatolickiego i kilku diecezji.


Ostrów Tumski – najstarsza część Wrocławia z Archikatedrą.

Gospodarka

Wrocław jest drugim po Warszawie, największym skupiskiem zakładów przemysłu elektromaszynowego w kraju. Ponadto funkcjonują tu fabryki maszyn dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i budownictwa, wytwórnia pojazdów ciężarowych, przemysł chemiczny, odzieżowy, drzewny, włókienniczy i materiałów budowlanych. Przemiany gospodarcze lat 90-tych XX w. spowodowały likwidację niektórych zakładów pracy i redukcję zatrudnienia; równocześnie nastąpił szybki rozwój sektorów nieprodukcyjnych, powstało wiele instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocję miasta i współpracę międzynarodową. Wrocław to także duży ośrodek finansowo-ubezpieczeniowy z rozbudowaną infrastrukturą usługową oraz jeden z największych w kraju węzłów kolejowych (zbiega się tu 11 linii). Poza tym jest istotnym węzłem drogowym i lotniczym.

Nauka

Miasto jest jednym z głównych ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego w kraju, z wieloma uczelniami państwowymi, teologicznymi, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych oraz wyższymi szkołami prywatnymi. We wrocławskim oddziale Polskiej Akademii Nauk (z licznymi instytutami) prowadzone są badania naukowe; liczne biblioteki udostępniają bogate księgozbiory; w wysokiej rangi teatrach odbywają się premiery sztuk; a muzea gromadzą imponujące kolekcje sztuki. We Wrocławiu odbywa się wiele imprez kulturalnych: muzycznych, teatralnych i filmowych; działają też liczne towarzystwa społeczno-kulturowe. 21 czerwca 2011 r. Wrocław został wybrany Europejską Stolicą Kultury roku 2016.

Historia

Początki istnienia Wrocławia związane są z rokiem tysięcznym, kiedy to na tych terenach powstało biskupstwo, jednak 150 lat wcześniej już osiedlały się tu plemiona słowiańskie tworząc osady. Najważniejszą i najstarszą dzielnica miasta jest Ostrów Tumski, od którego zaczęło się osadnictwo. Początkowo rejon znajdował się pod panowaniem Piastów. Około 1241 roku w obronie przez Mongołami mieszkańcy opuścili gród paląc go. Z pogromu ocalał jedynie zamek. Z ocaleniem go wiąże się legenda o cudownym zjawisku na niebie, które wystraszyło Tatarów i zmusiło do odstąpienia od oblężenia. Po odbudowie miastem rządzili królowie czescy a następnie Habsburgowie.  Jako miasto śląskie swoją historię wiąże ściśle z przemianami na Śląsku, przechodząc z rąk czeskich w pruskie i polskie. Nie uniknęło tez oblężenia napoleońskiego. W XVIII-XIX w. Wrocław był ośrodkiem myśli oświeceniowej oraz miejscem wystąpienia przeciwko germanizacji, w obronie polskiej ludności Śląska, czy przeciwko policyjnemu systemowi rządów państwa pruskiego. Po 1812 r. w mieście nastąpił szybki rozwój gminy żydowskiej, wzniesiono synagogi, założono Żydowskie Seminarium Teologiczne. Warto dodać, że w 1933 r. we Wrocławiu mieszkało już 20 tys. Żydów, którzy po wybuchu II wojny światowej (w wyniku prześladowań) zginęli albo uciekli. Od II połowy XIX w. miasto stało się ważnym ośrodkiem przemysłu (m.in. fabryka cygar, przemysł włókienniczy, fabryka wagonów i maszyn), nastąpił rozwój kolei i żeglugi na Odrze, zaczęła działać gazownia (w 1847 r.) i elektrownia (w 1893 r.), wzrastała liczba ludności z około 100 tys. w 1840 r., do 500 tys. w 1909 r. Od połowy XIX w. i w okresie międzywojennym pomimo swej przynależności do Niemiec, we Wrocławiu funkcjonowały polskie organizacje i instytucje, które zlikwidowano we wrześniu 1939 r.

II wojna światowa

Okres wojny jest znamienny dla miasta. Z powodu jego przynależności do Śląska a w konsekwencji również do Prus Niemcy uznali je za twierdze i nazwali Festung Breslau. Jako twierdza było siedzibą ważnych niemieckich oficjeli, ale zarazem było tez narażone na bombardowania radzieckie w 1945 roku. Brało w nich udział 750 samolotów. W wyniku walk między zostało zniszczone 70% miasta, a zabudowa niektórych dzielnic została zrównana z ziemią. W czasie wojny na terenie Wrocławia utworzono 4 podobozy obozu koncentracyjnego Gross-Rossen, 7 oddziałów roboczych, głównie jeńców radzieckich, 25 przymusowych obozów pracy. Mieściło się tu więzienie karne, więzienie śledcze i obóz przejściowy. 2 sierpnia 1945 roku Śląsk z Wrocławiem przyznano Polsce podczas konferencji pokojowej w Poczdamie. W wyniku tej decyzji wysiedlono ludność niemiecką, a zasiedlano teren uchodźcami ze wschodu. I z centralnej Polski. Po wojnie Wrocław odbudowano i rozbudowano. Poszerzono jego granice, przyłączając okoliczne wsie: Zgorzelisko, Zakrzów, Wójtów, Sołtyskowice i inne. W listopadzie 1945 r. otwarto Uniwersytet Wrocławski, teatr pod dyrekcją T. Trzcińskiego, oraz powstało Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Miasto ponownie stało się ośrodkiem życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego Dolnego Śląska.

Zabytki

Architektura Wrocławia mocno ucierpiała podczas wojny, ale część budynków zachowała się, a wiele z nich odrestaurowano. Dzięki temu można dziś w tym mieście podziwiać zabytki architektoniczne jeszcze z czasów Piastów. Najciekawsze miejsca to gotyckie kościoły i barokowe budowle świeckie. Te najbardziej wartościowe gromadzi Ostrów Tumski. Można tam znaleźć gotyckie kościoły: Archikatedrę św. Jana Chrzciciela, Katedrę św. Marii Magdaleny, Bazylikę św. Elżbiety, Św. Krzyża, NMP na Piasku, św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, neogotycki św. Michała Archanioła; barokowy zespół głównych budynków Uniwersytetu Wrocławskiego z Aulą Leopoldina; neogotycki budynek Dworca Głównego; gmach Opery Wrocławskiej, budynki Browaru Piastowskiego, Pałac Spätgenów, Pałac Schaffgotschów, Landeshaus, Urząd Pocztowy, wieże ciśnień przy alei Wiśniowej, Na Grobli i przy alei Kasprowicza. Oprócz tego w mieście zachowało się ponad osiem tysięcy zabytkowych kamienic.

Data zameldownia:

Dorosłych:

Ilość nocy:

Dzieci: